Almaty, K. Karmysov st., 76/2
Mon-Fri 8:30-17:30

Energy UPS

Sorting:
Dart 650
37,500 KZT
Dart 650

Manufacturer:"YPZ Promsvyaz" (Russia)

To order

Quantity

37,500 KZT
Dart 1000
85,000 KZT
Dart 1000

Manufacturer:"YPZ Promsvyaz" (Russia)

To order

Quantity

85,000 KZT
Titan 1 kVA
160,500 KZT
Titan 1 kVA

Manufacturer:"YPZ Promsvyaz" (Russia)

To order

Quantity

160,500 KZT
Titan 3 kVA
192,500 KZT
Titan 3 kVA

Manufacturer:"YPZ Promsvyaz" (Russia)

To order

Quantity

192,500 KZT
Titan 2 kVA
301,200 KZT
Titan 2 kVA

Manufacturer:"YPZ Promsvyaz" (Russia)

To order

Quantity

301,200 KZT
Sirius M 180 30 kVA

Manufacturer:"YPZ Promsvyaz" (Russia)

To order

Quantity

5,612,000 KZT
Sirius M 180 60 kVA

Manufacturer:"YPZ Promsvyaz" (Russia)

To order

Quantity

7,485,000 KZT
Sirius M 180 90 kVA

Manufacturer:"YPZ Promsvyaz" (Russia)

To order

Quantity

9,355,000 KZT
Sirius M 180 120 kVA

Manufacturer:"YPZ Promsvyaz" (Russia)

To order

Quantity

11,225,000 KZT
Sirius M 180 150 kVA

Manufacturer:"YPZ Promsvyaz" (Russia)

To order

Quantity

13,100,000 KZT
Sirius M 180 180 kVA

Manufacturer:"YPZ Promsvyaz" (Russia)

To order

Quantity

14,965,000 KZT