Алматы қ., Кармысов Қ. көш., 76/2
Дүй-Жұм 8:30-17:30

Полиэтилен құбырына үрлеу барысындағы кабельге деген жүктеме

1. Бастапқы деректер

Машина өндірушілерінің спецификацияларында компрессор жағынан ең жоғары рұқсат етілген ауа қысымы көрсетілген: CBS Tornado үшін – 12 бар (немесе 1,2 МПа), Plumett CableJet үшін – 14 бар (1,4 МПа). Ішкі қатты қабаты бар стандартты қорғау полиэтилен құбырының үйкеліс коэффициентінің майлылығы 0,08-ге жетеді (мысалы, "КаР-Тел" ЖШС талабы). Үрлеуге арналған типтік кабель келесі параметрлерге ие: диаметрі 10 мм, салмағы 90 кг/км (мысалы, "Саранскабель-Оптика"ЖШҚ зауытының ОКГ маркалы кабелі). Біз кабельдің туынды параметрлерін есептейміз: көлденең қимасы 78,5 * 10-6 м2, салмағы 0,9 Н / м болады.

 

2. Үрлеу машинасы арқылы өтетін кабельге түсетін жүктемені есептеу

Кабельге жүктеме = компрессор ауасының қысымы * кабель қимасының ауданы.

CableJet: жүктеме = 1,4 ∙ 106 Па * 75,5 ∙ 10-6 м2 ≈ 110 Н.

Tornado: жүктеме = 1,2 ∙ 106 Па * 75,5 ∙ 10-6 м2 ≈ 94 Н.

 

3. Кабельді құбырға тарту үшін қажет күшті есептеу

Күш = құбырдың үйкеліс коэффициенті * кабель салмағы * кабель кесіндісінің ұзындығы.

Ұзындығы 1,0 км кесіндісі үшін: 0,08 * 0,9 Н/м * 1000 м ≈ 72 Н.

Ұзындығы 1,5 км кесу үшін: 0,08 * 0,9 Н/м * 1500 м ≈ 108 Н.

Ұзындығы 2,0 км кесіндісі үшін: 0,08 * 0,9 Н/м * 2000 м ≈ 144 Н.

 

4. Аралық нәтижелер

Нәтижелер көрсеткендей, бұл машиналарды (шығыс жүктемесі 110 Н дейін) 1,5 км-ге дейін типтік кабельді (108 Н күш қажет) шығаруға болады.

 

5.  Қосымша мысал

Қосымша мысал ретінде дөңгелек сымдармен жабдықталған кабельді үрлеуді қарастырайық.Мұндай кабельдің салыстырмалы түрде ауыр және икемді емес, сонымен қатар, төсеу әдісіне арналмаған қысқа соққы диапазоны болатыны эмпирикалық тұрғыдан түсінікті. Мұны есептеу арқылы тексереміз. Сол зауыттың OKБ маркалы брондалған кабелінің параметрлері: диаметрі 14 мм (қимасы 15,4 ∙ 10-5 м2), масса 300 кг / км (салмағы 3 Н / м).

CableJet: жүктеме = 1,4 ∙ 106 Па * 15,4 ∙ 10-5 м2 ≈ 216 Н.

Tornado: жүктеме = 1,2 ∙ 106 Па * 15,4 ∙ 10-5 м2 ≈ 185 Н.

Ұзындығы 1,0 км кесіндісі үшін: 0,08 * 3 Н/м * 1000 м ≈ 240 Н.

Ұзындығы 0,75 км кесіндісі үшін: 0,08 * 3 Н/м * 750 м ≈ 180 Н.

Көріп отырғанымыздай, бұл жағдайда үрлеу диапазоны өте аз, ол небәрі 750 метрге жетеді.

 

6. Қорытынды

Қорытындылай келе, жоғарыда келтірілген мысалдардан кейін көбінесе техникалық сипаттамаларда белгіленген, 1,7 кН немесе тіпті 2,7 кН-ға тең болатын кабельді үрлеу үшін максималды жүктеме талаптарын ескеру қажет екенін ескереміз.

 

7. Пайдаланылған материалдар

  1. Пластикалық құбырларға кабель төсеу арқылы теміржол байланысының талшықты-оптикалық желілерін салу ережесі (РФ темір жол министрлігінің 06.06.1999 жылғы № А-1062у қаулысымен бекітілген)
  2. http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8597/index.htm#i1361837
  3. http://proelectro.ru/lib/kabel/46.html
  4. http://www.cbsproducts.com/tornado.htm
  5. http://www.plumettaz.com/web.nsf/produit_details.xsp?lang=en&documentId=0F590BC51DA741BBC1257ACA005788A3
  6. http://sarko.ru/new/volokonno-opticheskiy-kabel/kabel-okg.html
  7. http://sarko.ru/new/volokonno-opticheskiy-kabel/kabel-okb.html

 

Біз ұсынатын кабельдер туралы толық ақпаратты сайттың тиісті бөлімінен таба аласыз.